ครูพลอย

ปฐมพร บำเรอ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรววิโรฒ
 • ปริญญาโท - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรววิโรฒ
 • ปริญญาตรี - ปริญญานิเทศาสตรบัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • การศึกษาด้านการเต้นรำ Dance Education
  • Contemporary Level 1 C.S.T.D.
  • Ballet Sub-elementary C.S.T.D
  • Ballet Grade 6 C.S.T.D
  • Dorolthy Gladstore
  • Ballet Grade 5 C.S.T.D

ผลงานที่ผ่านมา

 • ประกาศนียบัตรด้านการเต้น Certificates :
  • 2562/2019
   • ผ่านการสอบ ผู้ตัดสินกีฬายิมนาสติกลีลา (ระดับต้น) โดยสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
  • 2561/2018
   • เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกลีลา ระดับพื้นฐาน (กรมพลศึกษา ร่วมกับ สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย)
   • เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ระดับพื้นฐาน (กรมพลศึกษา ร่วมกับ สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย)
   • เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรมาตรฐานผู้ตัดสินกีฬายิมนาสติกีลา ระดับพื้นฐาน (กรมพลศึกษา ร่วมกับ สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย)
  • 2560/2017
   • เข้าร่วมการอบรมเทคนิคการสอนยิมนาสติกลีลา โดย Mrs. Nadya Velcheva Aleksandrova (RG Expert) โดยสโมสรจินตนา
   • เข้าร่วมการอบรม Rhythmic Gymnastics Intermediate Coach Workshop By Gymnastic Australia
  • 2559/2016
   • เข้าร่วมการอบรมเทคนิคผู้ฝึกสอนยิมนาสติกลีลา โดย The National Olympic Committee
   • เข้าร่วมการสัมนา CSTD Contemporary dance foundation-G1 By Bangkok Dance Academy
   • เข้าร่วมการสัมนา CDWM Syllabus Teaching and Passport Recording Steps By Bangkok Dance
   • เข้าร่วมการสัมนา Body conditioning revision2 By Bangkok Dance Academy
   • เข้าร่วมการสัมนา Posture analysis & corrective action By Bangkok Dance Academy
   • เข้าร่วมการสัมนา Theatical A & Theatical B By Bangkok Dance Academy
 • รางวัลเกี่ยวกับการเต้น Dance Awards :
  • 2017
   • The 3rd Prize  (Contemporary Group Open Age) in 4th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2017
   • The 3rd Prize (Contemporary Ensemble Open Age) in 4th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2017
  • 2009
   • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประเภท All Star Team การแข่งขัน Thailand Cheerleading Competition
  • 2006
   • รางวัลชมเชยการแข่งขัน Seacon Square National Cheerleader Competition 2006ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • 2006 & 2005
   • รางวัลชมเชยการแข่งขัน To Be Number One Thailand Cheerleader Championship ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ
   • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน To Be Number One Thailand Cheerleader Championship (ตัวแทนภาคเหนือ)
  • 1995 – 2002
   • ชนะเลิศอันดับ 3 กีฬายิมนาสติกลีลา การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 และ 30
   • ชนะเลิศอันดับ 2 กีฬายิมนาสติกลีลา การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 20 และ 22
   • ชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทอุปกรณ์เชือก และห่วง กีฬายิมนาสติกลีลาการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22
   • ชนะเลิศอันดับ 3 กีฬายิมนาสติกลีลา การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งประเทศไทยครั้งที่ 23
 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience :
  • ปัจจุบัน
   • ผู้ตัดสินกีฬายิมนาสติกลีลา สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
  • 2560/2017
   • Conduct Gymnastic & Acrobatic Workshop 13 & Under in CSTD DAY
   •  เข้าร่วมการแข่งขัน 4th CSTD Thailand Dance Grand Prix 2017
  • 2552/2009
   • เข้าร่วมการแข่งขัน 11th Asia Pacific Dance Competition Thailand
  • 2547 – 2549/2004 – 2006
   • นักกีฬาเชียร์ลีดเดอร์ (American Cheerleading) ทีม NUC ตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
   • เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “สงครามเท้าไฟ” Season 2 ของทางบริษัท Work Point Entertainment
  • 2546 & 2547/2003 & 2004
   • วิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับ กีฬายิมนาสติกลีลา ใน "โครงการฤดูร้อนนี้เพื่อลูกรัก" ณ วิทยาลัยพละศึกษา จังหวัดสุโขทัย
  • 2538 – 2545/1995 – 2002
   • นักกีฬายิมนาสติกลีลาจังหวัดสุโขทัย

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ