ครูมิ้งค์

ดร.ปอรรัชม์ ยอดเณร

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก - สาขาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท - สาขาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี - สาขานาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 • Dance Certificates 
  • ประกาศนียบัตรครูขั้นสูง Advance Jazz Teacher Certificate จากสถาบัน Contemporary Dance Association ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Classical Ballet Advance 1 จากสถาบัน R.A.D ประเทศอังกฤษ
  • ประกาศนียบัตร Jazz Level 6 จากสถาบัน C.D.A ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Classical Ballet Elementary จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Modern Jazz Level 4 จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย

ผลงานที่ผ่านมา

 

 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience :
  • BDA Scholarship - Quantum Leap : Boundless Canberra,Australia
  • นักแสดงนำในการแสดงใหญ่ประจำปีของสถาบันบางกอกแดนซ์
   • เรื่อง The World Greatest Fantasy พศ.2550
   • Dansical พศ.2547
   • Sleeping Beauty พศ.2544
   • โครงการสายรุ้งแห่งความรัก

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ