ครูArmin

Armin Saagundo

ประวัติการศึกษา

-Bachelor of Science สาขา Electronic and Communication Engineering University of the East, Manila,Philippines

 

ผลงานที่ผ่านมา

-ประกาศนียบัตร Dorothy Gladstone Award (Classical) จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
-ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Advance Foundation จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
-ประกาศนียบัตรครู Elementary Jazz Teacher Certificate จากสถาบัน C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย
-Teacher’s course Contemporary C.S.T.D. ฮ่องกง

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ