สถาบันบางกอกแดนซ์ มุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัยของตัวนักเรียนโดยสอนให้นักเรียนได้รู้จักการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้ร่างกายในฐานะนักเต้นได้ในระยะยาว รวมทั้งยังจัดบรรยากาศการเรียนการสอนหรือสถานที่เรียนร่วมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  • ราวจับไร้รอยต่อ โดยราวจับจะใช้วัสดุที่ทำจากไม้ธรรมชาติทำให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันเอ็นและข้อต่อต่าง ๆ พร้อมทั้งราวจับยังมีขนาดที่เหมาะสมกับการจับ รวมทั้งระดับความสูงที่ได้มาตรฐานกับนักเรียนในวัยต่าง ๆ
  • การควบคุมอุณหภูมิ ภายในห้องเรียนทุกห้องได้มีการปรับอากาศให้ถ่ายเท และปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมตลอดเวลา
  • พื้นห้องเรียน ทุกห้องมีความยืดหยุ่นโดยมีอากาศรองรับใต้พื้น สามารถรอรับน้ำหนักในการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเช่น การวิ่ง, การกระโดด ลดการกระแทกทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของร่างกาย
  • กระจกเงา/กระจกใส ได้รับการออกแบบให้มีรอยต่อของกระจกน้อยที่สุดทำให้เกิดมุมมองชัดเจนสำหรับนักเรียน และติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย รวมทั้งติดตั้งกระจกใสด้านนอกห้องเพื่อความโปร่งใสและผู้ปกครองยังสามารถมองเห็นบุตรหลานได้ตลอดเวลา
  • ติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

.

BKD-5928

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ