เปิดสอนหลักสูตร “สหศิลป์” การเต้นและการแสดงทางเลือกใหม่ของเด็กไทย

13 มิ.ย. 2016

เปิดสอนหลักสูตร “สหศิลป์” การเต้นและการแสดงทางเลือกใหม่ของเด็กไทย ร้อง เล่น เต้นรำ ที่สาขาอัสสัมชัญ ธนบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ร่วมกับ สถาบันบางกอกแดนซ์ เปิดสอนหลักสูตรสหศิลป์ ระดับมัธยมปลาย ซึ่งได้บรรจุอยู่ในการเรียนการสอนภาคพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา

หลักสูตรสหศิลป์ ประกอบด้วยวิชาศิลปะการแสดง ดังนี้คือ ศิลปะการเต้น การร้องเพลง และการละคร ที่รวมไปถึงเบื้องหลังการผลิตและใช้สื่อต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะหลักที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การแสดง เพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้พื้นฐานอย่างครบถ้วน และพร้อมที่จะเป็นทางเลือกให้กับนักเรียน นอกเหนือจากการสอบทางด้านวิชาการแล้ว นำไปสอบเข้าเรียนศิลปะการแสดงในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนักเรียนสามารถประกอบอาชีพทั้งเบื้องหน้า-เบื้องหลังในวงการบันเทิงและการแสดงได้ทั่วโลกในอนาคต

สถาบันบางกอกแดนซ์เป็นผู้ร่วมจัดทำหลักสูตร และจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงเต้นและการแสดงในการสอน ภายในบรรยากาศของห้องเรียนภาคปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะการเต้น ความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย ช่วยให้นักเรียนรู้จักร่างกายของตัวเองมากขี้น โดยหลักสูตรสหศิลป์การเต้นและการแสดง เป็นการจัดหลักสูตร แบบบูรณาการ ทั้งทักษะวิชาการเต้น การร้อง การละคร และเบื้องหลังการผลิต ICT ให้นักเรียนมีศักยภาพครอบคลุมในทุกเรื่อง เข้าใจทุกแขนง พร้อมๆ ไปกับการเรียนวิชาสามัญ ซึ่งในยุคปัจจุบัน นักเรียนที่ชอบศิลปะการแสดงและต้องการก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในวงการบันเทิง ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวาง และมีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างรวดเร็วตามการขยายเครือข่ายของสื่อทีวีและอินเตอร์เน็ทในยุคดิจิตอล

ซึ่งหลักสูตรนี้นับว่าเป็นทางเลือกและโอกาสที่ดีสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการสนับสนุนบุตรหลานที่ชอบศิลปะการแสดง ที่จะทำให้ได้รับทักษะด้านการแสดงเพื่อปูพื้นฐานไปสู่ความเป็นมืออาชีพในวงการบันเทิงต่อไป และพร้อมกันนั้นก็ยังได้เรียนวิชาการสามัญทั่วไปและนำความรู้ไปสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้

Dance 3_resize_resize

Dance_resize

IMG_6660_resize_resize

IMG_6979_resize_resize

Show1_resize_resize

Student_resize

Vocal_resize

Related Post

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ