ครูโอ๊ต

อสมา ปรีดีสนิท

ประวัติการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศิลปะศาสตร์ เอกนาฏศิลป์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Street Dance จากสถาบัน UDO Street Dance (United Dance Organization) ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Jazz ระดับ 6 จากสถาบัน C.D.A.

ปัจจุบันสอนวิชา: แจ๊ส ,สตรีท     ประจำสาขา: แฟชั่นไอซ์แลนด์ , เซ็นเวิลด์

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ