ครูแพร

ณัฐรินทร์ เสรีสำราญกุล

ประวัติการศึกษา

-ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบาย สาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,กรุงเทพ,ประเทศไทย

ผลงานที่ผ่านมา

-ประกาศนียบัตรบัลเล่ต์ Advance 1 จากสถาบัน A.D. ประเทศอังกฤษ

-ประกาศนียบัตรบัลเล่ต์ Elementary จากสถาบัน S.T.D ประเทศออสเตรเลีย

-ประกาศนียบัตรแจ๊ส Grade 4 จากสถาบัน S.T.D ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา : บัลเล่ต์    สาขาประจำ : ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ