ครูพลอย

ปฐมพร บำเรอ

ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานที่ผ่านมา

- อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาเยาวชนแห่งชาติ ตัวแทนเขต 6 จังหวัดสุโขทัย
- ประกาศนียบัตร Ballet  Sub Elementary  จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา:ยิมนาสติก, บัลเล่ต์ ประจำสาขา: รัตนาธิเบศร์

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ