ครู Nicolay

Kuralbay Saparov

ประวัติการศึกษา

-  อนุปริญญาในสาขา Ballet จาก Uzbekistan Choreographic Ballet School ประเทศอุซเบกิสถาน

ผลงานที่ผ่านมา

- Teacher and Choreographer Diploma at Institute Academy, Uzbekistan
- นักเต้นระดับ Soloist ในคณะ Bolshoi Academic Opera and Ballet Theatre

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์     ประจำสาขา: เซ็นเวิลด์

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ