ครูต้อง

อภิรุจชวัลกร บุตรศรี

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี - สาขาศิลปะการแสดง เอกนาฏยศิลป์ตะวันตก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานที่ผ่านมา

  • สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
    • 1st PlaceContemporary Dance Group รุ่น Open 

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ