ครูแอร์

พุทธรักษา พาริยะชาติ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี - ศิลปะศาสตร์บัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

 • ประกาศนียบัตรด้านการเต้น Certificates :
  • ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Elementary จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Advance Ballet จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience :
  • 2562
   • ร่วมออกแบบท่าเต้นการแสดงงานการ์ล่าดินเนอร์ ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 ในการแสดงชุด “ข้าวรวมกอ”
   • ร่วมออกแบบท่าเต้นการแสดงในงานมหรสพสมโภช ณ ท้องสนามหลวง ในชุด “รวงทองของแผ่นดิน”
   • ร่วมออกแบบท่าเต้นการแข่งขันในรายการ Thailand’s Got Talent ในรอบ semi finalและรอบ final
  • 2560
   • ร่วมออกแบบท่าเต้นการแสดง The ๙ Harmonies “Echo”
  • 2558
   • ร่วมออกแบบท่าเต้นการแข่งขันในรายการ Thailand’s Got Talent ในรอบ semi finalและรอบ final
  • 2547
   • ร่วมกำกับการแสดง Dansical ในชุด Harry Portter
  • 2543
   • ร่วมแสดง ครบรอบ 10 ปี ของสถาบันบางกอกแดนซ์ ชุด “สายรุ้งแห่งความรัก”
  • 2539
   • ร่วมแสดงบัลเล่ต์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ณ ศูนย์วัฒนธรรม

 

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ