ครูแดง

วรรจิต แจ้งมณี

ประวัติการศึกษา

- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรครู Advance Jazz Teacher Certificate จากสถาบัน C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรครู Intermediate Jazz Teacher Certificate จากสถาบัน C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Advance Ballet จากสถาบัน  C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Advance Foundation Ballet จากสถาบัน  R.A.D. ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์, แจ๊ส    ประจำสาขา: เซ็นเวิลด์

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ