ครูนุส

นุสรา ทองบ่อ

ประวัติการศึกษา

- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์สากล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Advance Jazz Teacher Certificate จากสถาบัน C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Advance 1 จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์ แจ๊ส    ประจำสาขา: โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ