ครูธัน

ธันยพร มหาดิลกรัตน์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท - คณะครุศาสตร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี - เกียรตินิยมอันดับ 2 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • การศึกษาด้านการเต้นรำ Dance Education
  • ฝึกสอนและร่วมกิจกรรมสัมมนา จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
  • ศึกษาและเข้าร่วมหลักสูตร Progressing Ballet Technique (PBT)
  • เข้าศึกษาที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานาฏยศิลป์ (ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เรียนบัลเล่ต์และคอนเทมโพรารี่ ที่ VARARORN-KANCHANA BALLET SCHOOL

ผลงานที่ผ่านมา

 • ประกาศนียบัตรด้านการเต้น Certificates :
  • ประกาศนียบัตร Progressing Ballet Technique (PBT)
  • ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตรสายวิชาชีพ Ballet จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
  • ประกาศนียบัตร Ballet จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
 • รางวัลเกี่ยวกับการเต้น Dance Awards :
  • เกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะเป็นผู้ดูแลและสนับสนุนเยาวชนนักเต้น เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Pacific Dance Competition
  • เกียรติบัตรจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะผู้ออกแบบท่าเต้นให้แก่นักเรียน
 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience :
  • ผู้ออกแบบท่าเต้น และดูแลระบำแข่งขันให้กับนักเรียน ในการแข่งขัน Thailand Dance Grand Prix และ Asia Pacific Dance Competition
  • เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงชุด “รวงทองของแผ่นดินไทย” ในงานแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
  • เข้าร่วมแสดงและออกแบบท่าเต้น การแสดง Grand Performance
  • เข้าร่วมโครงการ 2nd Quantum Leap Across Thailand

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ