ครูเท็น

ดลยา วรรณมหินทร์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี - เกียรตินิยมอันดับ 1 ภาควิชานาฏยศิลป์ตะวันตก ศิลปกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถาบันศึกษาอื่นๆ - คีตศิลป์สากล(Vocal), วิทยาลัยนาฏศิลป
 • การศึกษาด้านการเต้นรำ Dance Education
  • 2020 Music for Dance and Dance Teaching - Progressions Online CPD [R.A.D.]
  • 2020 Don Quixote: A Classical Ballet Online CPD [R.A.D.]
  • 2019 Syllabus Strategies: Focus on Grade 6,7 and 8 CPD Teacher Seminar [R.A.D.]
  • 2019 Syllabus Strategies: From Beginners and Beyond CPD Teacher Seminar [R.A.D.]
  • 2019 Introduction to Music for Dance and Dance Teachers Online CPD [R.A.D.]
  • 2019 Spanish Dance Teacher Seminar by BDA
  • 2018 Child Protection in Sport & Active Leisure Online CPD [R.A.D.]
  • 2018 Classical Dance Australia Syllabus Seminar CPD [R.A.D.]
  • 2018 Discovering Repetoire Level 2,3,4 CPD Teacher Seminar [R.A.D.]
  • 2017 Classical Dance & Character Dance Grade 4 and 5 CPD Teacher Seminar [R.A.D.]
  • 2016 Progressing Ballet Technique [P.B.T.]
  • 2016 Theatrical A&B Teacher Seminar by BDA [C.S.T.D.]
  • 2016 Contemporary Dance Foundation-Grade 1 Teacher Seminar by BDA [C.S.T.D.]
  • 2016 Theatrical & Performing Arts Teacher Seminar by BDA [C.S.T.D.]
  • 2016 Break Down Steps for Teaching Method Teacher Seminar by BDA [C.S.T.D.]
  • 2016 Preparing Pointe Shoes for Dancing Teacher Seminar by BDA [C.S.T.D.]
  • 2015-2016 Certificate in Ballet Teaching Studies [R.A.D.]
  • 2015 Tap Preliminary 2 [C.S.T.D.]
  • 2015 Come Dance With Me Teacher Seminar by BDA [C.S.T.D.]
  • 2014 New Grade 4 and 5 Teacher Seminar [R.A.D.]
  • 2014 Professional Workshop for Contemporary Dance Seminar by BDA [C.S.T.D.]
  • 2012 Advanced 2 ( Classical Ballet ) , [R.A.D.]
  • 2012 Major Grades Classical Ballet: Intermediate [C.S.T.D.]
  • 2011 Bachelor degree: BFA Bachelor of Fine and Applied Arts (1st Class Honours), Western Dance Major.
  • 2009 Teacher Elementary Certificate in Jazz Dance [C.D.A.]
  • 2005 Jazz Level 6 [C.S.T.D.]]
  • 2005 Grade 8 [R.A.D.]]
  • 2004 Cursos de Baile Flamenco Nivel Medium [Taller Flamenco]

ผลงานที่ผ่านมา

 • ประกาศนียบัตรด้านการเต้น Certificates :
  • 2017 Progressing Ballet Technique Certified Teacher
  • 2016 Certificate in Ballet Teaching Studies [Royal Academy of Dance]
  • 2015 Tap Preliminary 2[The Commonwealth Society of Teachers of Dancing]
  • 2012 Level 4 Diploma in Vocational Graded Examination in dance: Advanced 2(Ballet) [Royal Academy of Dance]
  • 2012 Major Grades Classical Ballet: Intermediate [The Commonwealth Society of Teachers of Dancing]
  • 2009 Teacher Elementary Certificate in Jazz Dance [Contemporary Dance Association]
  • 2005 Jazz Level 6 [Contemporary Dance Association]
  • 2005 Graded Examination in Dance: Grade 8 [Royal Academy of Dance]
 • รางวัลเกี่ยวกับการเต้น Dance Awards :
  • 2015 National Dance Solo: Honorable Mention in CSTD Thailand Dance Competition
  • 2010 Bangkok Dance Academy Scholarship Recipient for QL2 Australia
  • 2006 Bangkok Dance Academy Scholarship Recipient for QL2 Australia
 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience :
  • 2012 Yeosu World Expo South Korea, Thailand National Day Performance
  • 2010 QL2 Australia “Night Time”
  • 2006 QL2 Australia “Landscape”
  • 2005 Dan Beam Unseen Concert

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ