ครูนิ้ม

ธิดารัตน์ จันทร์สุหร่าย

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี - เกียรตินิยมอันดับ 1 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผลงานที่ผ่านมา

 • ประกาศนียบัตรด้านการเต้น Certificates :
  • ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
  • ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Ballet Advance 2 จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
  • ประกาศนียบัตร Contemporary, Level 1 จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Tapping, Grade preliminary 2 จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Modern Jazz, Grade 8 จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Ballet Intermediate จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Modern Jazz,Dorothy Gladstone Award จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Classical, Martin Rubenstein Award จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Jazz, Level 6 จากสถาบัน C.D.A ประเทศออสเตรเลีย
 • รางวัลเกี่ยวกับการเต้น Dance Awards :
  • 2nd Place National Troup รุ่น Open Age การแข่งขันThailand Dance Grand Prix ครั้งที่ 6
  • 3rd Place Lyrical Troup รุ่น Open Age การแข่งขันThailand Dance Grand Prix ครั้งที่ 6
  • Bangkok Dance Academy Scholarship Recipient for QL2 Canberra
   Australia
  • Popular Vote Prize in Bauhinia Cup International Dance
   Championships  2010, Hongkong
  • 2nd Place Lyrical Ensemble Open Age 11th Asia Pacific Dance Competition, Thailand
 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience :
  • ผู้ออกแบบท่าเต้น และดูแลระบำแข่งขันให้กับนักเรียน ในการแข่งขัน Thailand Dance Grand Prix และ Asia Pacific Dance Competition
  • Performed in Rotary International, Thailand
  • Performed contemporary dance in Dance Xchange, Manila, Philippine
  • Performed in The 38th  Grand Opening Chamchuri Games
  • Perform  in BDA’s Grand Show : Nutcracker, The World’s Greatest Fantasy, Sleeping Beauty, Amazing Sound of Thailand
  • 3rd Bangkok Dance Academy Junior Performance Choreographer
  • Perform  in Love to the Andaman Charity

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ