ครูเจ

จิกิต ภู่เงิน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ผลงานที่ผ่านมา

  • ประกาศนียบัตรด้านการเต้น Certificates :
    • Contemporary Level 2 C.S.T.D.
    • Modern Jazz Level 5 C.S.T.D
    • Hip-Hop Level 2 U.D.O
    • Jazz Dance Level 6 C.D.A

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ