บางกอกแดนซ์ เปิดหลักสูตร Come Dance with Me ครั้งแรกในไทย

15 ต.ค. 2015

สถาบันบางกอกแดนนซ์เปิดสอนหลักสูตรใหม่ ของสถาบัน Commonwealth Society of Teachers of Dancing (C.S.T.D.) คือ Come Dance with Me หลักสูตรสำหรับเด็ก 2 ขวบครึ่ง สำหรับคนรักการแสดง เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กด้านการใช้จินตนาการและการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เชื่อมโยงความคิด จินตนาการและร่างกาย เด็กๆ ได้สนุกคิดและเต้นไปพร้อมๆ กัน ในแต่ละสัปดาห์ เด็กๆ จะได้ตื่นเต้นกับ “กล่องมหาสมบัติ” ที่จะเป็นปริศนาของบทเรียนแต่ละครั้งว่านักเรียนจะได้เรียนอะไร กระตุ้นการเรียนรู้และทำให้เด็กๆ มีความสุขจากการเรียนทุกครั้ง ที่สำคัญมีรายงานพัฒนาการได้แสดงผลงาน และมีการสอบวัดผล โดย Examiner จากออสเตรเลียโดยตรงเช่นเดียวกับหลักสูตรอื่นๆ ของ สถาบัน C.S.T.D. ที่พิเศษสุดน้องๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็น “กุญแจ” เป็นสัญลักษณ์ เปิดสอนแล้ววันนี้ที่สถาบันบางกอกแดนซ์ทุกสาขา

IMG_4041 (1)

IMG_4065 (1)

IMG_4055 (1)

Related Post

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ