ครูแหน

องค์วิภา มุตะพัฒน์

ประวัติการศึกษา

- กำลังศึกษาในระดับระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Elementary Jazz Teacher Certificate จากสถาบัน C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ 8 จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Jazz ระดับ 6 จากสถาบัน C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Elementary จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์, แจ๊ส    ประจำสาขา: บางกะปิ, โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ