ครูแอร์

พุทธรักษา พาริยะชาติ

ประวัติการศึกษา

- ศิลปะศาสตร์บัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Elementary จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Advance Ballet จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์     ประจำสาขา: เซ็นเวิลด์

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ