ครูเท็น

ดลยา วรรณมหินทร์

ประวัติการศึกษา

- เกรีตินิยมอันดับหนึ่ง ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชานาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Teacher Elementary Jazz  Certificate จากสถาบัน  C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย

- ประกาศนียบัตรวุฒิ ARAD จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ

- ประกาศนียบัตรสายวิชาชีพ Ballet ระดับ Advanced2 จากสถาบัน A.R.A.D.  ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์, แจ๊ส, คอนเทมโพรารี่   ประจำสาขา: สยามพารากอน

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ