ครูต้อย

วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต เอกบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตรครู Advance Jazz Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์ และบริษัทในเครือ
- ตัวแทนประเทศไทย (Local Organizer) ของสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์, ทฤษฏี, ฝึกหัดครู       ประจำสาขา:  เซ็นเวิลด์, สยามพารากอน, แฟชั่นไอส์แลนด์

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ