ครูอิ๋ว

สิริพรรณ หรรษาขจร

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรีสาขาการศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์สากล) คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • สถาบันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสุด วิทยาลัยนาฏศิลปกรมศิลปากร สาขานาฏศิลปสากล

ผลงานที่ผ่านมา

 • ประกาศนียบัตรด้านการเต้น Certificates  :
  • ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบันS.T.D.ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตรครู Jazz Teacher Elementary Certificate จากสถาบันD.A. ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Dorothy Gladstone Award Certificate  จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Jazz MJ.7 จากสถาบัน S.T.D ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตรบัลเล่ต์ advance foundation จากสถาบันA.D ประเทศอังกฤษ
 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience  :
  • ออกแบบท่าเต้นในการแข่งขัน Asia Pacific Dance Competition
  • ออกแบบท่าเต้นในการแข่งขัน Thailand Dance Granpix
  • เป็นโปรดิวเซอร์เรื่อง Grease ในงานแสดง junior performance ครั้งที่ 2
  • แสดงหน้าพระที่นั่ง “สายรุ้งแห่งความรัก"
  • แสดงหน้าพระที่นั่ง “ธ.สถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า"
  • แสดงหน้าพระที่นั่ง “72 พรรษาเฉลิมหล้าจอมราชันย์"
  • งานการกุศลช่วยภาคใต้ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ออกแบบท่าเต้นงานแสดงหน้าพระที่นั่งของดีจังหวัดปทุมธานี

 

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ