ครูหลิงหลิง

ศุภสุตา ศุภาลัยวัฒน์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท - ครุศาสตรมหาบัณฑิต เอกการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี - เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขานาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Dance Certificates 
  • Royal Academy of Dance, Classical Ballet [Advance 2, 2018]
  • The Commonwealth Society of Teachers of Dancing
   • Classical Ballet [Elementary]
   • Modern Jazz [Grade 3]
   • Theatrical [Grade 1]
   • Tap [Grade 1]
   • Contemporary Jason Winter [Primary]
  • Spanish Dance Society 
   • Tercer Año

ผลงานที่ผ่านมา

 • 7CSTDThailandDanceGrandPrix2020
  • 1st Place – Demi-Character: "LOCKDOWN"
 • 5CSTDThailandDanceGrandPrix2018
  • 1st Place – National Solo Open Age
  • 1st Place – Lyrical Solo Open Age
  • 1st Place – Betty Tilley Perpetual Trophy Dance Challenge 15 & Over
 • 20th APDC - Singapore
  • 2nd Place – National Solo Open Age
  • 2nd Place – Lyrical Solo Open Age
  • 3rd Place – Contemporary Solo Open Age
 • WonderFruit
  • 2019 – “Space Craft” by Lordfai Navinda Pachimsawat
  • 2018 – “FUTORO – X” by The Waldorf Project
  • 2017 – “GENESIS” by Lordfai Navinda Pachimsawat
 • สถาปนิก’61
  • Zoetic by Lordfai Navinda Pachimsawat
 • 2017 - Contemporary Dance and Installation Performance “Human” by Lordfai Navinda Pachimsawat and Collaborators

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ