ครูเมย์

วิรสา โรจน์วรพร

ประวัติการศึกษา

- เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชานาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตร Martin Rubenstein Award จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Advance 2 จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ

- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Advance จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Modern Jazz ระดับ 8 จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา: บัลเล่ต์  ประจำสาขา: พาราไดซ์ พาร์ค

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ