ครูอีฟ

วริสรา ทวีวงศ์ไพจิตร

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี - เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • Dance Certificates 
  • Royal Academy of Dance, Classical Ballet [Advance Foundation]
  • The Commonwealth Society of Teachers of Dancing
   • Martin Rubinstein Award Certificate
   • Classical Ballet [Advance]
  • CDA
   • Jazz Dance Level 4

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ