ครูนัส

มนัสชัย บุญชัง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี - วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การศึกษาด้านการเต้นรำ Dance Education
  • ประกาศนียบัตรครูสาขาวิชาแจ๊สระดับ Advance จากสถาบัน C.D.A.ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตรครูสาขาวิชาแจ๊สระดับ Intermediate จากสถาบัน C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตรครูสาขาวิชาแจ๊สระดับ Elementary จากสถาบัน C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย

ผลงานที่ผ่านมา

 • รางวัลเกี่ยวกับการเต้น Dance Awards
  • 11th Asia-Pacific Dance Competition , Singapore
   • 1st Place – Lyrical Solo Open Age
 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience
  • กำกับลีลา ซูสีไทเฮา เดอะ มิวซิคัล (2558)
  • กำกับลีลา ขอให้เหมือนเดิม สุนทราถรณ์ เดอะ มิวซิคัล (2558)
  • กำกับการแสดง Beautiful Siam องค์ 2 สถาบัน บางกอกแดนซ์ (2555)
  • BDA Scholarship: QL2 - CANBERRA, Australia (2552)

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ