ครูเต้

มงคล มงคลสวัสดิ์

ประวัติการศึกษา

- ศิลป์ศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครู Modern Jazz Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Modern Jazz Shield (Suprem pass) คนแรกของประเทศไทย จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Advance Foundation  จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันสอนวิชา: แจ๊ส, บัลเล่ต์, คอนเทมโพรารี่, ทฤษฏี  ประจำสาขา: สยามพารากอน

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ