ครูพัทธ

พัทธนันท์ พุ่มแย้ม

ประวัติการศึกษา

 

  • ปริญญาตรี - กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Dance Certificates 
    • Royal Academy of Dance, Classical Ballet [Advance 2]
    • The Commonwealth Society of Teachers of Dancing
      • Classical Ballet [Elementary]

ผลงานที่ผ่านมา

2015 - การแสดงใหญ่สถาบันบางกอกแดนซ์ Don Quixote

2011 - การแสดงใหญ่สถาบันบางกอกแดนซ์ beautiful siam

2007 - การแสดงใหญ่สถาบันบางกอกแดนซ์ Nutcracker in global warming

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ