ครูแจน

พรอนงค์ สกุลรัตนศักดิ์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี - นิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • Diploma Institute - Dance Major, Nanayang Academy of Fine Art (Singapore)

 

ผลงานที่ผ่านมา

 • ประกาศนียบัตรด้านการเต้น Certificates :
  • Intermediate R.A.D.
  • Sub Elementary C.S.T.D
  • Modern Jazz Level 4 C.S.T.D
 • รางวัลเกี่ยวกับการเต้น Dance Awards :
  • 1st Place Contemporary Troupe (Open Age) , Asia Pacific Dance Competition ณ ประเทศไทย
  • Scholarship for Dance Major, Nanayang Academy of Fine Art (Singapore)
  • 1st Place Classical solo (18&under), 14th Asia Pacific Dance Competition ณ ประเทศฮ่องกง
  • 1st Place Lyrical Trio (15&under), 14th Asia Pacific Dance Competition ณ ประเทศฮ่องกง
 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience :
  • Wonderfruit Festival 2019, “Space Craft” ณ ประเทศไทย
  • Craft X Chanudom 2019, แสดงร่วมกับศิลปิน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • Nanyang Academy of Fine Art ณ ประเทศสิงคโปร์ (2014 - 2017)
  • Internship with Odyssey Dance Theatre ณ ประเทศสิงคโปร์ (2017)
  • Choreograph “Saturday’s child”, Crossing 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์
  • Performed in The Third Space: Contemporary Asian Explorations, 21&22 October 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์
  • Performed in DanzINC Festival 2016 - Forte in Resonance III, 14 October 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์
  • Performed in several student work pieces choreographed by student choreographers , 2014-2016 ณ ประเทศสิงคโปร์
  • Performed in Crossings 2016, “Innocent until proven guilty 1” choreographed by Lee Mun Wai, 22&23 April 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์
  • Performed in 2016, “Changing Eyes” an Interdisciplinary response to modernism in art under Lim Fei Shen and Dr.Joyce Koh Bee Tuan at National Gallery of Singapore.,16 April 2016 ณประเทศสิงคโปร์
  • Performed in 8th Paralympic games (opening section) choreographed by Dr FIlomar Cortezano Tariao ณ ประเทศสิงคโปร์
  • CSTD Asia Pacific Dance Competition in Australia (2013-2014), Thailand(2012-2014), Philippine(2013) and Hong Kong (2012) .
  • Internship with Odyssey Dance Theatre ณ ประเทศสิงคโปร์
  • Choreograph "Saturday's child", Crossing2017,Nanyang Academy of Fine Art (2017) ณ ประเทศสิงคโปร์
  • Performed in Crossings 2017, “ La-in ” choreographed by Dr FIlomar Cortezano Tariao, 22&23 April 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ