ครูปราง

ปรางทอง ด้วงทอง

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี - สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ละครนาง), มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานที่ผ่านมา

 

 • รางวัลเกี่ยวกับการเต้น Dance Awards :
  • 20th Asia-Pacific Dance Competition , Singapore – 1st Place Demi Character Troupe Open Age
 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience :
  • Choreographed 1st National Troupe 18&Under การแข่งขัน 19th Asia Pacific Dance Competition 2017
  • Choreographed 1st National Troupe 17&Under การแข่งขัน 20th Asia Pacific Dance Competition 2018
  • Choreographed 1st National Ensemble 13&Under การแข่งขัน 21th Asia Pacific Dance Competition 2019
  • Choreographed 2nd National Ensemble 15&Under การแข่งขัน 21th Asia Pacific Dance Competition 2019
  • Choreographed 1st National 12&15 Solo Novice การแข่งขัน CSTD WA Elite Dance Competition 2018, Perth Australia

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ