ครูก้อย

บงกช สมพงษ์

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรครูสาขาวิชาแจ๊สระดับกลาง จากสถาบัน C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Elementary จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Elementary จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันสอนวิชา:บัลเล่ต์ , แจ๊ส   ประจำสาขา: รัตนาธิเบศธ์

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ