ครูหลอดไฟ

นวินดา ปัจฉิมสวัสดิ์ วรรธนะโกวินท์

ประวัติการศึกษา

-Bachelor Degree สาขา Dance จาก The Faculty of the Victorian College of the Arts and Melbourne Conservatorium of Music, School of Performing Arts, The University of Melbourne. ประเทศออสเตรเลีย

ผลงานที่ผ่านมา

- ประกาศนียบัตรวุฒิ ARAD จากสถาบัน R.A.D ประเทศอังกฤษ

- ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรครู Intermediate Jazz Teacher Certificate จากสถาบัน C.D.A ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร Martin Rubenstein Award (Supreme Pass) คนแรกของประเทศไทย จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร (เกียรตินิยม) Ballet ระดับ Advance 2 จากสถาบัน R.A.D ประเทศอังกฤษ

- ประกาศนียบัตร (เกียรตินิยม) Ballet ระดับ Advance 8 จากสถาบัน R.A.D ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร (เกียรตินิยม) Ballet ระดับ Advance จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตร (เกียรตินิยม) Modern Jazz ระดับ 7 จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย

สอนวิชา: คอนเทมโพรารี่, บัลเล่ต์, Improvisation, Body Conditioning  ประจำสาขา: Zen World

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ