ครูบุ๊ค

นลินพร จุลละเลขะกะ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • การศึกษาด้านการเต้นรำ Dance Education
  • Theatrical and Performing Art 1 C.S.T.D. (Australia)
  • Progressing Ballet Technique P.B.T.
  • Theatrical A and B  B.D.A.
  • Ballet Teacher’s Certificate C.S.T.D. (Australia)
  • Tapping Grade Preliminary 1 C.S.T.D. (Australia)
  • Come Dance With Me B.D.A.
  • Advance 1 Certificate R.A.D. (England)
  • Martin Rubenstein Certificate in C.S.T.D. (Australia)
  • Intermediate Certificate C.S.T.D. (Australia)
  • Elementary Teacher Certificate in Jazz C.D.A. (Australia)
  • Grade 8 Certificate R.A.D. (England)
  • Level 6 Certificate in Jazz C.D.A. (Australia)

ผลงานที่ผ่านมา

 • ประกาศนียบัตรด้านการเต้น Certificates :
  • Theatrical and Performing Art 1 C.S.T.D. (Australia)
  • Progressing Ballet Technique P.B.T.
  • Theatrical A and B  B.D.A.
  • Ballet Teacher’s Certificate C.S.T.D. (Australia)
  • Tapping Grade Preliminary 1 C.S.T.D. (Australia)
  • Come Dance With Me B.D.A.
  • Advance 1 Certificate R.A.D. (England)
  • Martin Rubenstein Certificate in C.S.T.D. (Australia)
  • Intermediate Certificate C.S.T.D. (Australia)
  • Elementary Teacher Certificate in Jazz C.D.A. (Australia)
  • Grade 8 Certificate R.A.D. (England)
  • Level 6 Certificate in Jazz C.D.A. (Australia)
 • รางวัลเกี่ยวกับการเต้น Dance Awards :
  • 1st National Troupe Open Age, Thailand Dance Grand Prix
  • 3rd Lyrical Troupe Open Age, Thailand Dance Grand Prix
  • Honorable Lyrical Troupe Open Age, Asia Pacific Dance Competition
  • 2nd Modern Troupe Open Age, Thailand Dance Grand Prix 2017
  • 2nd Contemporary Ensemble Open Age, Thailand Dance Competition
  •  Honorable Lyrical Duo Open Age, Thailand Dance Competition 2014
  • 1st National Troupe Open Age, Asia Pacific Dance Competition 2013
  • 1st Contemporary Troupe Open Age, Thailand Dance Competition
  • 1st Contemporary Troupe Open Age, Asia Pacific Dance Competition
 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience :
  • 2014 – 2020 ออกแบบท่าเต้นให้กับนักเรียนสำหรับการแข่งขัน
  • 2019 - ร่วมออกแบบท่าเต้น งานมหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
  • 2017 - ร่วมออกแบบท่าเต้นการแสดงใหญ่ประจำปีสถาบันบางกอกแดนซ์ ครั้งที่ 10 The ๙ Harmonies
  • 2015 - ร่วมออกแบบท่าเต้นการแสดงใหญ่ประจำปีสถาบันบางกอกแดนซ์ ครั้งที่ 9 Don Quixote & Broadway Express
  • 2012 - ร่วมทีมโปรดิวเซอร์และร่วมออกแบบท่าเต้นการแสดง Bangkok Dance Junior Performance ครั้งที่ 3 The Princess and the Frog
  • 2010 – ร่วมแสดงงานแสดงเปิดกีฬาบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 ,งานแสดงเปิดและปิดกีฬาร่วมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553
  • 2009 - ร่วมแสดงการแสดงใหญ่ประจำปีสถาบันบางกอกแดนซ์ ครั้งที่ 7 Nutcracker the Global Warming
  • 2008 – ร่วมแสดงงานจุฬาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ