ครูแจน

ธนัญญา ทวีผลเจริญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท - สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี - คณะวิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

 • ประกาศนียบัตรด้านการเต้น Certificates :
  • Ballet Advance 1 (R.A.D)
  • Ballet Advance (C.S.T.D.)
  • Ballet Grade 8 (R.A.D)
  • Classical Ballet Dorothy Gladstone Award (C.S.T.D)
  • Modern Jazz Grade 6 (C.S.T.D)
 • รางวัลเกี่ยวกับการเต้น Dance Awards :
  • 1st Place Neo Classical การแข่งขัน Perth Competition Festival
 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience :
  • BDA Scholarship: QL2 - CANBERRA, Australia

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ