ครูลูกแก้ว

ณัฐภรณ์ พุทธรักษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท - บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • ปริญญาตรี - ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • Dance Certificates 
  • Royal Academy of Dance, Classical Ballet [Advance Foundation]
  • The Commonwealth Society of Teachers of Dancing
   • Classical Ballet [Elementary]
   • Modern Jazz [Grade 8]
   • Contemporary Jason Winter [Grade 3]

ผลงานที่ผ่านมา

 • 5CSTDThailandDanceGrandPrix2020
  • 2st Place – Contemporary Troupe Open Age
 • 4CSTDThailandDanceGrandPrix2018
  • 1st Place – Contemporary Troupe Open Age
 • 2017 – ออกแบบท่าเต้นและควบคุมการซ้อม ในการแข่งขัน CSTD Thailand dance grand prix 2017 ประเภท Troupe และ solo รุ่นอายุ 7&under
 • 2014 - เข้าร่วมโครงการ QL2 Canberra, Australia

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ