ครูเก๋

ณัฐนิชา ชนนะมะ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี - เกียรตินิยมอันดับ 2 นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • สถาบันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ ภาควิชานาฏศิลป์ตะวันตก

ผลงานที่ผ่านมา

 • ประกาศนียบัตรด้านการเต้น Certificates :
  • ประกาศนียบัตรครู Ballet Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตรครู Jazz Teacher Certificate ระดับ Intermediate จากสถาบัน C.D.A. ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Ballet ระดับ Elementary จากสถาบัน R.A.D. ประเทศอังกฤษ
 • รางวัลเกี่ยวกับการเต้น Dance Awards
  • 2001 - Latin Bronze Medal in Latin C.S.T.D. (Australia)
 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience
  • 2014 - Choreographed for students in Victory of Dance Competition
  • 2014 - Choreographed for students open age Lyrical Duo in 15th Asia Pacific Dance Competition, Singapore
  • 2014 - Choreographed for students in 1st C.S.T.D. Thailand Dance Competition
  • 2014 - Participated in Grade 1-5 R.A.D. New Syllabus by Bangkok Dance Academy
  • 2003 - เข้าร่วมกิจกรรม Professional Teachers Program 1st Bangkok Dance Camp โดยสถาบันบางกอกแดนซ์
  • 2003 - ร่วมแสดงหน้าพระที่นั่งเรื่อง Sleeping Beauty
  • 1994 - ร่วมแสดงหน้าพระที่นั่งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

 

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ