ครูโปร

ณัชชา จรัสอุไรสิน

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี - สาขานาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Dance Certificates
  • Royal Academy of Dance, Classical Ballet [Intermediated]
  • The Commonwealth Society of Teachers of Dancing
   • Classical Ballet [Intermediated]

ผลงานที่ผ่านมา

 • 4CSTDThailandDanceGrandPrix2020
  • 2st Place – Troupe Session
 • 3CSTDThailandDanceGrandPrix2020
  • 3st Place – Troupe Session

แกลลอรี่

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ