ครูแซนด์ทราย

ฐิตาภา เติมเจริญผล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี - สาขาวิชานาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ผ่านมา

 • ประกาศนียบัตรด้านการเต้น Certificates :
  • Royal Academy of Dance (R.A.D)
   • Advance 1
   • Advance Foundations
   • Intermediate
   • Intermediate Foundation
   • Grade 8-6
  • The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (CSTD)
   • Sub Elementary
   • Classical Ballet - Dorothy Gladstone Examination
  • CDA.
   • Jazz Examination Primary - Grade 3
  • UDO
   • Street Dance Primary - Grade 1
 • รางวัลเกี่ยวกับการเต้น Dance Awards :
  • 2019
   • AGP REGINAL BALLET COMPETITION BANGKOK
    • ได้รับทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนจากการแข่งขัน AGP
   • 6TH CSTD THAILAND DANCE GRAND PRIX
    • ได้รับรางวัลชนะเลิศใน  Classical Championship 16&over
    • ได้รับรางวัลชนะเลิศใน Contemporary Duo&Trio openage
    • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใน improviseation open age
    • ได้รับรางวัลชมเชยใน Classical solo open age
    • ได้รับรางวัลชมเชยใน National solo open age
    • ได้รับรางวัลชมเชยใน Repatoire open age
   • CSTD ASIA PACIFIC DANCE COMPETITION 2019
    • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใน Classical championship
    • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใน improvisesation
   • GTB GET THE BEAT BANGKOK
    • ได้รับรางวัลชนะเลิศ Contemporary Duo Trio 15&over
    • ได้รับรางวัลชมเชยใน Lyrical solo 15&over
    • GTB FINAL
     • ได้รับรางวัลชนะเลิศ Contemporary Duo Trio 15&over
     • ได้รับรางวัลชมเชยใน Lyrical solo 15&over

      

  • 2018
   • AGP REGINAL BALLET COMPETITION BANGKOK
    • ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 6 ในการแข่งขันรุ่นอายุ ไม่เกิน17-19ปี
   • 5TH CSTD THAILAND DANCE GRAND PRIX
    • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งใน Contemporary Trio Open age
    • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งใน Classical chiampionship 15&Over
    • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งใน Lyrical solo Openage
    • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองใน Classical solo Open age
    • ได้รับรางวัลชมเชยใน Contemporary solo Open age
   • CSTD ASIA PACIFIC DANCE COMPETITION 2018
    • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งใน Contemporary Trio Open age
    • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศใน classical solo open age
   • CSTD TEATRICAL DANCE FESTIVAL 2018 ,WA Perth ,AUS
    • ได้รับรางวัลชนะเลิศใน Lyrical solo Novice Open age
    • ได้รับรางวัลชนะเลิศใน Contemporary solo Novice Open age
    • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศใน Classical solo Open age
   •  GTB GET THE BEAT BANGKOK
    • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งใน Classical solo 15&Over
    • ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งใน Contemporary duo/trio 15&Over
    • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งใน HipHop solo 15&Over
    • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองใน Demi Character solo 15&Over
    • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองใน Contemporary solo 15&Over
  • 2017
   • 4TH CSTD THAILAND GRAND PRIX
    • ได้รับรางวัลชมเชยใน Classical solo 18&Under
    • ได้รับรางวัลชมเชยใน Demi character solo 18&Under
    • ได้รับรางวัลชมเชยใน National solo 18&Under
    • ได้รับรางวัลชมเชยใน Contemporary Duo 18&Under
   • CSTD TEATRICAL DANCE FESTIVAL 2017 ,MELBOURNE,AUS
    • ได้รับรางวัลชนะเลิศใน Dance Challenge 15&Over
    • ได้รับรางวัลชนะเลิศในContemporary Duo 16&Over
    • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองใน Classical solo 16&Over
    • ได้รับรางวัลชมเชยใน Contemporary solo 16&Over
    • ได้รับรางวัลชมเชยใน National solo 16&Over
    • ได้รับรางวัลชมเชยใน Demi character solo 16Over
    • ได้รับรางวัลชมเชยใน Lyrical solo 16&Over
   • CSTD ASIA PACIFIC DANCE COMPETITION ,MALAYSIA
    • ได้รับรางวัลชนะเลิศใน Contemporary group Open age
    • ได้รับรางวัลชมเชยใน Classical group 18&Under
    • ได้รับรางชมเชยใน Classical ensemble 18&Under
    • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งใน Contemporary Duo 18&Under
    • ได้รับรางวัลชนะเลิศใน National ensemble 18&Under
 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience :
  • 2019
   • BDA Scholarship: QL2 - Canberra, Australia
   • Wonder Fruit - “Space-Craft” by Cloud-floor x Lordfai Navinda
  • 2018
   • Wonder Fruit - “FUTORO – X” by The Waldorf Project

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ