ครูหนึ่ง

จิตสุภางค์ อำไพจิตต์

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • Dance Certificates 
  • ประกาศนียบัตรครู Classical Teacher Certificate จากสถาบัน C.S.T.D. ประเทศออสเตรเลีย
  • ประกาศนียบัตร Classical Ballet Advance Foundation จากสถาบัน R.A.D ประเทศอังกฤษ
  • ประกาศนียบัตร Classical Ballet Elementar จากสถาบัน C.S.T.D ประเทศออสเตรเลีย

ผลงานที่ผ่านมา

 • ประสบการณ์ด้านการเต้น Dance Experience :
  • ร่วมแสดงหน้าพระที่นั่งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (2537)

แกลลอรี่

ครูประจำคลาส

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ