กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ แอนเดอร์สัน (นีน่า)

พิธีกรมากความสามารถทีทุกคนรู้จัก เป็นหนึ่งในความภูมิใจของสถาบันบางกอกแดนซ์ โดยคุณนีน่าเริ่มต้นเรียนบัลเล่ต์และแจ๊ส และคลุกคลีอยู่ในวงการเต้นมาตั้งแต่อายุ 11 ปี จนถึง 22 ปี และเป็นนักเรียนคนแรกของสถาบันฯ ที่ได้สอบในระดับอาชีพ (Vocation Grade) ของสถาบัน Royal Academy Of Dance (R.A.D.) ซึ่งเป็นหลักสูตร Classical Ballet ชั้นนำจากประเทศอังกฤษ ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกมากว่า 90 ปี พร้อมทั้งเป็นครูพัฒนาทักษะและความสามารถด้านการเต้นให้แก่นักเรียนบัลเล่ต์และแจ๊สของสถาบันบางกอกแดนซ์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนก้าวเดินบนเส้นทางสายบันเทิง จนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากคนไทยทั่วประเทศ

ประวัติการศึกษา

การศึกษา :

- ปริญญาตรีด้านวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาโทด้านการละคร เอเมอร์สัน คอลเลจ

-หลักสูตรการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ นิวยอร์คยูนิเวอร์ซิตี้

-นักเรียนบัลเล่ต์และแจ๊ซ ของสถาบันบางกอกแดนซ์

ผลงานที่ผ่านมา

การทำงาน :

-ครูบัลเล่ต์และแจ๊ซ สถาบันบางกอกแดนซ์

-อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

-หัวหน้าข่าวศิลปวัฒนธรรม แผนกข่าวภาษาอังกฤษ เนชั่นทีวี

พิธีกร:

ผู้หญิงถึงผู้หญิง

อิงลิชออนทัวร์

เก็บตก

เลิฟสตอรี่

ผลงานเขียน :

-คอลัมน์อยู่หมัด กรุงเทพธุรกิจวันอาทิตย์

-หนังสือ Just Speak Out

ผลงานแปล :

-หนังสือ The Secret to Teen Power

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ