บางกอกแดนซ์ ฟิวเจอร์ส พาร์ค รังสิต จัดทำพัฒนาการเด็กเล็ก

2 มี.ค. 2017

สถาบันบางกอกแดนซ์ สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จัดทำพัฒนาการเด็กเล็ก เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงพัฒนาการของน้องๆ ในการเรียน โดยมีครูอี๊ฟ-ภูริชญา หงส์อารยะ (ที่ 4 จากซ้าย) คุณครูผู้สอน ซึ่งถือเป็นเวทีแรกที่น้องๆ จะได้แสดงต่อหน้าผู้ชม คือผู้ปกครองและครอบครัวของน้องๆเอง นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังได้รับคำอธิบายและทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามพัฒนาการพร้อมร่วมกันพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ โดยมีครูแจน-ธนัญญา ทวีผลเจริญ (ที่ 1 จากซ้าย) พร้อมด้วยครูอ้อย-อัญชลี แก้วพานิช (ที่ 1จากขวา)ให้การต้อนรับ ร่วมพูดคุย และตอบข้อซักถามแก่ผู้ปกครอง ณ สาขาฟิวเจอร์ส พาร์ค รังสิต ชั้น1

13894

13895

13896

13897

13898

13899

Related Post

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ