แจ๊สแดนซ์

แจ๊สแดนซ์  มีต้นกำเนิดมาจากชาวแอฟริกันอเมริกัน เป็นการเต้นรำเพื่อความสนุกสนานและการเข้าสังคม ด้วย ท่วงท่าการเคลื่อนไหวที่มีสีสัน สนุกสนาน ผนวกกับบทเพลงที่มีจังหวะเร็ว อย่างจังหวะสวิง หรือชาร์ลสตัน  รวมถึงการเต้นที่มีการใช้ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  และมี Improvisation เข้ามาร่วมด้วย  ทำให้ลีลาการเต้นแจ๊สจะมีการเคลื่อนไหวในแบบต่างๆ ที่แปลกออกไป เช่น การแยกส่วนในการเคลื่อนไหว (Isolation) และการหดและคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ (Contraction) เป็นต้น

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ