ฮิพฮอพ

การเต้นฮิพฮอพ เป็นการเต้นตามจังหวะของดนตรี ซึ่งจะเป็นการร้อง การพูด การแร็ป (Rap)  ประกอบกับดนตรีอิเล็คโทรนิก และเครื่องเคาะจังหวะประเภทต่างๆ (Percussions)  โดยเป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วปานกลางถึงเร็วมาก   ดังนั้นท่าทางของการเคลื่อนไหวจึงเป็นการเต้นในจังหวะเร็ว  มีการหยุด  การกระตุกของร่างกายในแต่ละส่วน หรือการ locking การย่อขาและโยกตัวตัวขึ้น-ลง (Bouncing) และการกระโดด (Hop) ไปตามจังหวะเพลง โดยผู้เต้นจะเต้นเน้นจังหวะตามจังหวะของกลองและเสียงกีตาร์เบส  มีการเลียนแบบการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์  และกิริยาอาการต่างๆในชีวิตประจำวันของคนเราแล้วนำมาปรับเปลี่ยนเป็นท่าเต้นท่าต่างๆ เพื่อความหลากหลายมากขึ้น ด้วยจังหวะการเคลื่อนไหวที่มีเอกลักษณ์ทำให้การเต้นแบบฮิพฮอพ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ