ระบำสเปน

ระบำสเปน เป็นการเต้นที่เน้นความสง่างามของท่วงท่า และความชัดเจนของ Footwork โดยมีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเต้น เช่น manton (ผ้าคลุมไหล่) castanets (กรับ) พัด หรือ jacket เป็นต้น ซึ่งการเต้นระบำสเปนสามารถแบ่งได้หลายประเภท เช่น Flamenco, Regional และ Escuela Bolera เป็นต้น โดยผู้แสดงจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใส จัดจ้าน ซึ่งการเต้นระบำฟลามิงโก เริ่มต้นจากท้องถิ่นทางตอนใต้ในแคว้น อันดาลูเซีย (Andalusia) ปัจจุบันการเต้นแบบฟลามิงโกได้แพร่หลายไปทั่วโลก และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศสเปน ซึ่งระบำฟลามิงโกแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1.Grande หรือ Hondo (ยิ่งใหญ่ หรือ ลึก ชิด) คือชนิดของเพลงที่เข้มข้น มีเนื้อหาเอาจริงเอาจัง หรือเศร้าสลด นักดนตรีมักจะใส่ความรู้สึกอย่างเต็มที่ (Duende) เข้าไปในบทเพลงชนิดนี้  2.Intermedio ( ปานกลาง ) เป็นบทเพลงที่ไม่มีเนื้อหาเอาจริงเอาจังเท่า “Grande หรือ Hondo” บางครั้งบทเพลงจะมีกลิ่นอายของตะวันออกปนอยู่ด้วย 3.Paqueno     (เล็ก) คือเพลงระบำฟลามิงโก ที่สนุกสนานแสดงออกถึงความรัก หรือ ความสวยงามของธรรมชาติ

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ