คอนเทมโพรารี แดนซ์

คอนเทมโพรารี แดนซ์เป็นสไตล์การเต้นร่วมสมัยที่รวมเทคนิคของโมเดิร์นแดนซ์กับบัลเล่ต์คลาสสิคเข้าด้วยกัน เน้นการแสดงออกของความรู้สึกภายในของผู้แสดง ใช้การหดและคลายของกล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกายเป็นหลัก ใช้การย่อเข่า การเต้นตามแรงโน้มถ่วง และแรงเหวี่ยง โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบท่าเต้นและการแสดงแบบใหม่ๆ สร้างการเคลื่อนไหวแบบ Abstract  ซึ่งไม่จำเป็นต้องสร้างเป็นเรื่องราวก็ได้ ซึ่งคอนเทมโพรารี่แดนซ์ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในประเทศทางแถบอเมริกา ยุโรป และเอเชียจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามวิถีชีวิตรของคนในภูมิภาคนั้น ๆ

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ