เปิดหลักสูตร “สหศิลป์การเต้นและการแสดง” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

15 ต.ค. 2015

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมกับสถาบันบางกอกแดนซ์ ร่วมปฏิวัติวงการการศึกษาด้านศิลปะการเต้นให้เด็กไทย โดยเปิดสอนหลักสูตร “สหศิลป์การเต้นและการแสดง” ที่ครบเครื่องในวิชาการเต้น การร้อง และการละคร โดยเปิดโอกาสทางเลือกใหม่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ ม. 4 ขึ้นไป โดยโรงเรียนฯ จัดให้มีการแนะแนวการศึกษากลักสูตรนี้ในวันประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 วิชาที่เปิดสอนมีศิลปะการเต้น การละคร การร้องเพลง การผลิตสื่อ (เช่น การถ่ายทำ ตัดต่อภาพและเสียง เป็นต้น) โดยแต่ละวิชาเรียน 2 คาบ/สัปดาห์ มีการวัดผลและให้คะแนนแบบเกรดเช่นเดียวกับวิชาสามัญทั่วไป ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร ม.4-6 ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมปลายสายสามัญศึกษา สามารถนำวุฒิฯ ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ admission ตามปกติ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเรียนด้านศิลปะการเต้นปละการแสดงเป็นอย่างยิ่ง เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นี้เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โทร. 02-807 9555-63 ต่อ 913 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น.)

IMG_5887

IMG_5965

บรรยายใต้ภาพ
จากภาพ คุณวัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์ ภารดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พร้อมด้วย มาสเตอร์ สันติ ศรีเครือแก้ว (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฝ่ายกิจการพิเศษ ดร. สุรวิทย์ อัสสพันธุ์ (ขวาสุด) ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร สถาบันบางกอกแดนซ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการเต้น ในการประชุมหารือเพื่อเปิดสอนหลักสูตร สหศิลป์การเต้นและการแสดง

Related Post

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ