อวยพรปีใหม่ 2560 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

2 มี.ค. 2017

ครูต้อย-วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2560 แก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถ.อรุณอัมรินทร์

 

 

2

3

 

Related Post

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ