สถาบัน C.S.T.D. ออสเตรเลีย จับมือ สถาบัน C.S.T.D. ประเทศไทย จัดการสอบพิเศษ C.S.T.D. Public Performance Examination 2016 เวทีสอบศิลปะการเต้นให้แก่เยาวชนไทย ครั้งที่ 8

29 พ.ย. 2016

สถาบัน C.S.T.D. ออสเตรเลีย จับมือ สถาบัน C.S.T.D. ประเทศไทย จัดการสอบพิเศษ C.S.T.D. Public  Performance Examination 2016 เวทีสอบศิลปะการเต้นให้แก่เยาวชนไทย ครั้งที่ 8

คุณวัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ (กลาง) ผู้แทนสถาบัน C.S.T.D.ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ Ms.Joanne Richards (ซ้าย) และ Ms.Lauren Downie (ขวา) C.S.T.D. Examiner ผู้สอบจากสถาบัน C.S.T.D. จากประเทศออสเตรเลีย ทำการสอบวัดผล C.S.T.D. Public Performance Examination 2016 ครั้งที่ 8 ในประเภท Dorothy Gladestone Award ทั้งระดับ Classical, Modern Jazz และประเภท Jazz Shield Award  ซึ่งเป็นการสอบประเภทพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการแสดงสดต่อหน้าผู้ชมบนเวทีในชุดแสดงจริง  โดยในปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบทั้งสิ้น 28 คน จาก 8 สถาบันการเต้นชั้นนำ ณ สถาบันบางกอกแดนซ์  Inspiration Theatre ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็ว ๆ นี้

Related Post

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ