ประชุมครู ครั้งที่ 4 ปี 2560

19 ก.ย. 2017

ประชุมครู ครั้งที่ 4 ปี 2560

ณ บางกอกแดนซ์ สาขาพารากอน

สถาบันบางกอกแดนซ์  โดย ครูต้อย-วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ  จัดประชุมครู ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 จัดประชุมครู ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจรรมของสถาบันฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น อาทิ กิจกรรม Workshop, การเรียนทฤษฏี, การสอบ, งานรับประกาศนียบัตรประจำปี และการแสดงใหญ่ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่คุณครูได้ให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาทักษะด้านการเต้นของคุณครูและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ณ สถาบันบางกอกแดนซ์ สาขาพารากอน

                                              

 

 

 

 

 

 

Related Post

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ